تعویض پنجره

نمونه کارهای تعویض پنجره

تعویض پنجره قدیمی (آهنی، آلومینیومی، چوبی) با پنجره دوجداره upvc (آلومینیومی جدید): هرگونه تغییر ساختار یا متریال مصرفی پنجره را برای بهره بردن از مزایای پنجره جدید را تعویض پنجره می‌نامند که ممکن است دارای خرابی و ساخت مجدد دیوار اطراف آن یا بدون تخریب و صرفا با برداشتن پنجره قبلی صورت بگیرد. در این بخش می توانید بخشی از نمونه کارهای خدمات تعویض پنجره انجام شده توسط مجموعه واعظی وین را مشاهده کنید.

واعظی وین از جدیدترین خدمات با خبر شو!
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها